Vergoeding door de zorgverzekeraar

 

Uw bekkenfysiotherapeut werkt op restitutiebasis. Dat betekent dat er geen contracten zijn met zorgverzekeraars. U ontvangt een nota die u kunt

indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling (geheel of gedeeltelijk) mits u daarvoor Aanvullend Verzekerd bent.

Sommige behandelingen vallen onder de Basis Verzekering, echter daarvoor moet u eerst uw Eigen Risico aanspreken.

 

                                                       

     

                                         Tarieven

                                         Bekkenfysiotherapie                                     € 55,00

                                         Intake & onderzoek na screening               € 67,50

                                         Intake & onderzoek na verwijzing              € 67,50

                                          Niet nagekomen afspraak                           € 35,00

                                          Telefonische zitting                       €   9,50 / € 18,50

                                          Toeslagen aan huis behandeling                € 15,00

                                          Toeslag inrichting                                          €   8,00